ÖZEL 3D MAX Dersi - 3ds Max Eğitimi - Bire Bir 3D Modelleme ve Render Eğitimi

3D Max Görüş alanı kontrolleri    

     Görüş Alanı ayarlama ve kullanımı

      (viewport configuration and using the viewports)

       Aktif zoom kullanımı,– dynamic zooming

      Pencere zoom ve kaydırma – zooming by window and panning

      Renderlı görüş alanları ve ızgara görünümleri – rendered viewport and grid display

 

3DS Max Menüleri

     3D Max File Menüsü

         Merge (Kayıtlı diğer sahnelerden sahneye nesne çağırır)

         Reset (Projeyi sıfırlamaya yarar.)

         Import/Export (Dosya alma veya dışarıya dosya verme)

      3D Max Edit Menüsü

         Hold (Sahnenin o anki halini olduğu gibi saklar)

         Select by (Nesneleri seçmeyi sağlar)

         Fetch (Hold ile saklanan sahneyi geri çağırır)

         Properties (Nesne özellikleri penceresini açar)

         Clone (Nesnenin kopyalarını oluşturur)

      3D Max Tools

         Light lister (Işıkları kontrol etmeye yarar)

      3D Max Group Menüsü

         Group (Seçimdeki nesneleri bir grup haline getirir)

         Ungroup (Grup ile oluşturulmuş nesneleri dağıtır)

      3D Max Views Menüsü

         Background image (Görüş alanının fonuna resim yerleştirir)

         Match camera to view (Seçili kamerayı aktif görüş alanına hizalar)

      3D Max Rendering Menüsü

         Environment (fon rengi/resmi, ortam ışığı ve sis, hacimli sis/ışık gibi atmosfer etkilerinin ayarlanabildiği pencere)

         Sahnenin render edilmesi

 

3DMax Görünüm Ayarları

         Nesneleri kategorilerine göre gizlemek

         Genel olarak nesneleri gizlemek

         Nesneleri dondurmak

         Görünüm özellikleri

 

3DSMax 2 Boyutlu Modelleme

     2Boyutlu Spline (corner, corner)

      2Boyutlu Spline (corner, smooth)

      2Boyutlu Spline (corner, bezier)

      Yay, doğru ve benzerlerinin çizilmesi

      Bağımsız çizgilerin birleştirilmesi

      “Start new shape denetimi

      Metin oluşturmak ve üç boyutlu hale getirmek

 

3DMax  Material Editörü (Malzeme Üreticisi) ile Çalışmak

     3D Max ‘te Arayüz

         Arayüz

         Örnek Tipleri

         Fon

         Döşeme (kaplama tekrarı)

         Malzemeyi kütüphaneye yerleştir

         Kaplama yada malzemenin sıfırlanması

         Malzemenin seçime atanması

      3D Max ‘te Temel Parametreler

         Colour Selector (renk seçici)

         Specular Level (parlaklık ve yansıma seviyesi)

         Shading (Gölgelendirme tipi)

         Opacity (Işıl geçirmeme miktarı)

         İki taraflı render

      3D Max Get Material (material al) Parametreleri

         Extended Paramaters

         View List

         Sahneye atanmış malzemeler içinden seç

         Seçili nesnelere atanmış malzemelerden seç

         Hazır malzeme kütüphanesinden seç

         Blend (karışım) malzeme tipi

         Mattle/Shadow

         Multi/Sub Object (Nesnenin farklı yüzeylerine farklı malzemeler atayabilir

         Standart Malzemeler

         Top/Bottom (üst/alt malzemeler)

      3D Max ‘te Maps (Kaplamalar)

         Bitmapler

         Cellular (tanecikli, mozaik, çakıl taşı)

         Checker (iki renkli karo dokusu)

         Composite (Kaplama tiplerinin karıştırılması)

         Dents (yüzeyler üzerine üç boyutlu engebe oluşturur)

         Gradient (üç renkten oluşan degrade oluşturur)

         Marble (üç renkten oluşan mermer dokusu)

         Mask (Maske)

         Mix (İki resmi birbirine belirlenen oranda karıştırır)

         Noise

         Raytrace (kaliteli yansıma ve kırılma etkisi için)

         Speckle (leke dokusu oluşturur)

         Splat (farklı boyutta lekelerden oluşan bir doku türü)

         Wood (ahşap dokusu oluşturur)

         Diffuse (Bitmap resmi diffuse rengi olarak nesne üzerine kaplar

         Specular level

         Opacity (geçirgenlik)

         Bump (rölyef etkisi gibi kabartma dokular)

 

3DMax Genel Değiştiricileri

       Nesne isim ve renklerinin değiştirilmesi (Object renaming and changing colour)

         Nesnelerin alan etkilerine (space warps) bağlanması

         Nesnelerin birbirine bağlanması

         Birden fazla nesnenin bölgesel seçimi (dikdörtgen, dairesel, serbest)

         Nesnelerin filtrelere göre seçimi (selecting object by fitler)

         Nesnelerin isimlere göre seçimi (selecting object by name)

         Seçmek ve taşımak (selecting and moving)

         Seçmek ve döndürmek (selecting and rotating)

         Seçmek ve boyutlandırmak (

         Nesnenin çok sayıda kopyasının oluşturulması

         Eksenler ve koordinat merkezleri

         Eksenlerin kısıtlanması

         Nesnelere aynalama “mirror” uygulama

         Tek eksende sıralı kopya “Array” işlemi- doğrusal

         İki eksende sıralı kopya “Array” işlemi- doğrusal

         Üç eksende sıralı kopya “Array” işlemi- doğrusal

         Tek eksende sıralı kopya “Array” işlemi- dairesel

         Üç eksende sıralı kopya “Array” işlemi- dairesel

         Seçimin kilitlenmesi

         Nesnelerin açılarının hizalanması

         Nesnelerin pozisyon ve açılarının hizalanması

         Nesnelerin yüzey normallerine göre hizalanması

         Nesnelerin aktif ekrana hizalanması

         Kameraların hizalanması

         Işık vurgusu yerleştirilme

 

3DMax Değiştiricileri

     3D Max Mesh Select Değiştiricisi

       Vertex (Köşe)

         Edge (Kenar)

         Face (Yüz)
 

      3D Max ‘te Loft Edilmiş nesnelerin ölçekli defarmasyonu

X ve Y eksenleri simetrik

X ve Y eksenleri asimetrik

Twist (bükme) defarmasyonu

      3D Max 3 Boyutlu Nesnelerin Değiştiricileri

Skew

Taper (Sivriltme)

Twist (Bükme)

Bend (Eğmek)

Noise

Strech (Gerilme)

Extrude (Yükseltme)

Ripple (Dairesel Dalga)

Lattice (Kafes)

Material (Malzeme)

Face Extrude (Yüzey Yükselt)

Nesneleri Mesh Modele Dönüştürmek

3B Nesnelerin Attach ile birleştirilmesi

Affect Region (Alanı Etkile)

Mesh Smooth (Modeli Yumuşat)

Optimize (Verimli hale getirmek)

Delete mesh (Meshi sil)

Tesellate (Yüzey sayısını artır)

      3D Max Spline-Edit-Vertex Alt Nesne Seçim Seviyesi

         Connect (birleştir)

         Break (eğrileri, seçili köşelerden parçalar)

         Refine (çizgi üzerine yeni köşe noktası “vertex” ekler)

         Insert (köşe ve buna bağlı kenarlar ekler)

         Make first (seçilen köşe noktasını birinci yapar)

         Weld (kaynak yap)

         Spline – edit segment

      3D Max Spline-Edit-Spline Alt Nesne Seçim Seviyesi

         Outline (Dış Çizgi ekleme ve çizgi kalınlığı)

         Boolean (Birleşim, kesişim, çıkarım)

         Mirror (Aynala)

         Detach (Ayır)

 

3DMax 3 Boyutlu Modelleme

     3D Max ‘te Standart ilkel nesneler

         Bir kutu oluşturmak (creating box)

         Bir küre oluşturmak (creating sphere)

         Silindirik nesneler oluşturmak (creating cylinder)

         Bir tüp oluşturmak (creating tube)

      3D Max Diğer  ilkel nesneleri (Extended primitives)

         Bir oil tank oluşturmak (creating oil tank)

         Bir L-ext (hacimli L şekil) oluşturmak

         Bir hedra oluşturmak (creating hedra)

      3D Max Birleşik  nesneleri (Compound Object)

         Boolean ( Birleşim, kesişim, çıkarım)

         Morphing ( Nesnelerin birbirine dönüşümü)

         Connect ( Nesneleri, açık yüzeyleri arasına köprü yüzeyler örerek birleştirmek)

         Shape Merge – Merge (iki boyutlu bir şeklin üç boyutlu bir nesne üzerindeki izdüşümüne denk gelen yüzleri yükseltir.)

         Shape Merge – Cokkie Cutter (iki boyutlu bir şeklin üç boyutlu bir nesne üzerindeki izdüşümüne denk gelen yüzlerini siler.)

         Scatter (Saçmak)

         Conform (Uydurmak)

      3D Max’te Loft Yöntemi ile Neseneler Oluşturmak

         Basic Loft – Şekil yolu takip ediyor       

         Basic Loft – Yol şekili takip ediyor

         Omurga üzerine kesitlerin yerleştirilmesi

         Loft edilmiş nesnelerin yumuşatılması

         Kesitteki yapılan değişikliğin loft edilmiş nesneye eş zamanlı etkisi

 

 3D Max’te Işıklar ve Aydınlatma

       Genel ayarlar ve parametreler

         Gölgelerin ayarlanması

         Hotspot (maksimum etki)- Falloff (aralık değeri) ayarları

         Aydınlatmanın belli mesafe içinde azalarak yok olması veya belli bir mesafe sonra aydınlanmaya başlaması

         Omni “nokta” türü ışık (gördüğü tüm yüzeyleri etkiler)

         Direct “yönlendirilmiş” türü ışık (silindirik bir alanı aydınlatır)

 

3D Max Kameraları

       Genel ayarlar ve parametreler

         Aktif ekran görüntüsünün bir kameraya atanması

 

3D Max Yardımcıları

       Bir Dummy yardımcısı oluşturmak

         Dummy yardımcısını nesnelere bağlamak

         Dummy yardımcısını bir yol üzerinde hareket ettirmek

         Nokta (point) yardımcısını kullanmak

         Açıölçer (protractor) yardımcısının kullanımı

         Pusula (compass) yardımcısının kullanımı

 

3D Max’te Alan Etkileri

       FFD-Box (Kutu şeklinde kontrol noktaları ile serbest biçimlendirme)

         FFD-Box (Silindirik kontrol noktaları ile serbest biçimlendirme)

         Wave ile dalga etkisini canlandırmak

         Ripple ile dairesel dalge etkisini canlandırmak

         Displace

         Conform (Nesneyi uydur) Standart

         Conform (Nesneyi uydur) Seçilen köşe noktalarına göre

         Bomba

  

3D Max’te Animasyon ve Canlandırma Takibi

     3D Max ‘te Animasyon Kontrolleri

       Animate (canlandır) düğmesi

         Animasyon kontrol düğmeleri

         Zaman ayarlamaları iletişim kutusu

         Kareleri render edilmiş izlemek (degradation override)

      3D Max ‘te Canlandırma Takibi (Track View)

         Filtreler

         Anahtar Kareler (key) için sekme hassasiyeti (Snap)

         Seçimin kilitlenmesi

         Anahtar kareleri silmek

         Anahtar kareleri taşımak

         Anahtar kareleri kaydırmak

         Anahtar kare eklemek

         Zoom selected (Seçili nesnelere görüş alanından yaklaşmak)

         Zoom extents      (Tüm nesneleri görüş alanına almak)

         Zoom (Ekrandaki nesneleri yaklaşıp uzaklaşmak)

         Zoom window (çizilen pencere içindekilere yaklaşmak)  

         Scene Materials (Sahnedeki tüm malzemeler ve hareketlendirilebilir parametrelerini gösterir)

         Object Attributes (Nesne özellikleri ve hareketlendirilebilir parametreleri gösterir)

         Object Position (Nesne pozisyonu)

 

 Gelişmiş İlkel Nesneler

         Dörtgen yüzlerden oluşan yama düzlem – Quad Patch Grid

         Üçgen yüzlerden oluşan yama düzlem – Tri Patch Grid

 

Değiştirici Parametreleri

         Cophele Edit Patch

         LinkXForm

         Mapscale

         Slice

         STL Check

         Suft Deform

         Xform

 

Işıklar

         Işık Menzilleri

         Sinema Projeksiyonu Etkisi

 

Sistemler

       Ring Array

       Güneş Işığı Simülasyonu

 

Yardımcı Uygulamalar

         Asset Browser

         Collapse İle Nesneyi Uygulanan Değiştiriciyle Birlikte Mesh Modele Çevirmek

         Renk Kopyalama Panosu

         Detay Seviyesinin Ayarlanması

         Dinamik Simülasyonlar

         İFL Dosyalarının Yönetimi

         Measure

         Hareket Yakalama

         Rescale World Units

         Reset Xforum

 

3D Max Görüş alanı kontrolleri

3DS Max Menüleri

3DMax Görünüm Ayarları

3DSMax 2 Boyutlu Modelleme

3DMax Material Editörü

3D Max ‘te Maps

3DMax Genel Değiştiricileri

3D Max Mesh Select

3D Max Loft

3D Max Spline-Edit-Vertex

 

3D Max Işık Ayarları

Shading

3 boyutlu Araba Tasarımı

Araba Modelleme

3D Max Animasyon

3D Max Vray Render